Retur av produkt

Forsiden / Retur av produkt

All retur av varer uten vedlagt skriftlig begrunnelse fra kjøper, eller avtale med selger (jfr. kundenotater), vil bli returnert kjøper.

HUSK: Ta vare på emballasjen da denne skal benyttes ved retur av alle varer til selger. Dersom kjøper ikke har original emballasje, må han/hun skaffe annen passende emballasje for sikker forsendelse til selger

Ikke skriv direkte på emballasjen.
Pakken må ikke sendes mot postoppkrav.
Hvis en vare som er returnert til selger grunnet mangel, ikke blir avdekket ved funksjonstesting, vil varen bli returnert til kjøper med en skriftlig begrunnelse på avslaget om retur.
NB: Dette gjelder ikke ved bruk av Angrerett.

Korrekt returadresse er:
Webhandel AS,
Professor Birkelands Vei 26B
1081 Oslo