Angrefrist

Forsiden Angrefrist

Webhandel AS avd Deal.no forretningsdrift følger selvsagt vanlig norsk lov om angrefrist.

Angrerettloven Utdrag fra Forbrukerrådet - 15. juni 2001
Lov om Opplysningsplikt og angrerett m.v. ved fjernsalg og salg utenfor fast utsalgssted (Angrerettloven) gjelder fra. 1. mai 2001. Det spesielle ved Angrerettloven er at du har mulighet til å komme ut av et impulsivt kjøp uten å måtte begrunne overfor selgeren hvorfor du vil ha kjøpet opphevet. Angrerettloven gjelder ved avtaler om kjøp eller leie som du har inngått utenfor fast utsalgssted eller ved fjernsalg.

Loven gjelder både for kjøp av varer og tjenester. Den gjelder også kjøp av ting som skal lages eller produseres etter kjøperens behov (tilvirkningskjøp).

Angrerettloven gjelder kun i 14 dager fra du har mottatt varen. Ved retur av varer på angrerett, må du selv dekke fraktkostnader til selger (mottaker).

Når loven gjelder
Angrerettloven gjelder når salget skjer utenfor selgerens faste utsalgssted, for eksempel dørsalg, messesalg, gatesalg, hjemmesalg (homeparties) og salg på arbeidsplassen. Det totale beløpet må være over 300 kroner. Loven gjelder også ved fjernsalg som postordresalg, internettsalg, telefonsalg, TV-shop, samt enkeltbestillinger i klubbmedlemsskap (f.eks. bok og plateklubber). Ved slikt fjernsalg gjelder Angrerettloven uansett beløp.

Når loven ikke gjelder

  • Dersom varen ikke kan leveres tilbake i tilnærmet samme stand og mengde (dvs. original emballasje, tilbehør osv..) og beskadigelsen og forringelsen skyldes uaktsomhet eller manglende omsorg fra forbrukerens side.
  • Varer der selve leveringen har medført at de ikke kan leveres tilbake.
  • På tilbehør, rekvisita og lagringsmedia til data, lyd- og billedprodukter, dersom forseglingen er brutt og emballasjen er åpnet.
  • På ørepropper og hodetelefoner som er testet.
  • Dersom du monterer, lader opp, ringer med, fjerner beskyttelsesfilm, fjerner plastfolie på manualer, løsner strips på kabler ol.

Fremgangsmåte ved angrerett

  • Det skal benyttes original emballasje ved retur av varen
  • Alt tilbehør som fulgte ved varen må returneres komplett
  • Du må selv dekke fraktkostnader tilbake til selger
  • Benytt Posten Norgespakke el. Servicepakke. Da vil du få en kvittering med et sendingsnr. Ta vare på denne.
  • Benytt ekstra emballasje utenpå originalemballasje for ikke å skade denne.

NB: Dersom ovenstående punkter ikke er oppfulgt, vil varen bli returnert deg med begrunnelse angrerett avslått.

Angreskjema skal følge med varen
Et standard angreskjema skal følge med varen. Dette skal være ferdig utfylt av selger, og skal benyttes av kjøper for å gi melding til selger om at han/hun ønsker å benytte angreretten. Kjøper er ikke forpliktet til å benytte angreskjema. Melding til selger skal likevel gis skriftlig dersom angreretten ønskes benyttet. Standard angreskjema kan fås ved henvendelse til Barne- og Familiedepartementet, eventuelt lastes ned direkte fra deres internettsider.

Du kan også laste ned angrefristskjema her : Angrefristskjema

Før du åpner varen
a) Ikke ta varen i bruk før du har sjekket at du har mottatt det du har bestilt, og at ikke varen er skadet eller har mangler.
b) Når du pakker ut varen, ta vare på all originalemballasje i minimum 14 dager fra dagen du mottar varen.

(Deal AS anbefaler forøvrig at du tar vare på emballasjen i hele reklamasjonstiden, i tilfelle varen må evt. sendes til service. Kunde er selv ansvarlig for å emballere varene forsvarlig ved forsendelse til service -verksted.)

Et standard skjema om dette følger med varen vedr dette.